• Reklam

Turgutlu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Turgutlu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı 6 Şubat Salı günü saat 18:00’da Turgutlu Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı.

Turgutlu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Turgutlu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı 6 Şubat Salı günü saat 18:00’da Turgutlu Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı.

Turgutlu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı
Editor: Turgutlu Manşet
07 Şubat 2024 - 12:03

Turgutlu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı 6 Şubat Salı günü saat 18:00’da Turgutlu Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlık ettiği Şubat Ayı Meclis Toplantısında 10 madde görüşülüp karara bağlandı.
Şubat Ayı Meclis Toplantısında görüşülüp karara bağlanan gündem maddeleri şu şekilde:
Gündemin birinci maddesinde,  “2024 yılı Ocak ayı Olağan Meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve Meclis kararlarının görüşülmesi.” Gündemin ikinci maddesinde,  “Belediyemiz ile MASKİ arasında yapılan görüşmeler sonucunda 1604 - 1605 - 2225 adalar arasında kalan park alanında 2 adet 75 m² olmak üzere 150 m² kısmın içme suyu sondajı ve tesisi yapılması amacıyla Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi için protokol yapılması ve hazırlanacak protokole imza atmak üzere belediye başkanı Çetin Akın’a imza yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin üçüncü maddesinde, “İlçemiz 1178 ada 34 parselde belediyemizce yapılan Cem Evi ve Kültür Sanat Evinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c fıkrası gereğince, Turgutlu Alevi Kültürünü Yaşatma Derneğine tahsisi hususu ve belirlenen tahsis şartlarına uygun olarak düzenlenecek protokolün imzalanması için belediye başkanına imza yetki verilmesine, gerekli izinin alınması için kaymakamlık makamına sunulması hususunun görüşülmesi.” Gündemin dördüncü maddesinde, “İmar ve Altyapı Mesken Kentsel Yenileme Komisyon Raporunun görüşülmesi.” Gündemin beşinci maddesinde, “ 2024/1 No' lu İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.” Gündemin altıncı maddesinde, “2024/2 No' lu İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.” Gündemin yedinci maddesinde, “ 6. Mıntıka 3231 ada 1parsel çevresinde düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Dosyasının İmar Komisyonuna Havalesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin sekizinci maddesinde, “İlçemiz Selvitepe Mahallesi Şehit Hakan Uykan sokak ile Armağan ve Yağmur sokak arasında bulunan park alanına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesinin (n) bendi gereğince 'Regayip Kömür' isminin verilmesi hususunun görüşülmesi.” Gündemin dokuzuncu maddesinde, “ İlçemiz Musulcalı Mahallesi Köy meydanına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesinin (n) bendi gereğince 1989 yılında Şırnak'ta Şehit olan 'Şehit Ömer Kalkan' isminin verilmesi hususunun görüşülmesi.” maddeleri karara bağlandı.

Turgutlu Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından meclis üyelerine takdim edilen plaketlerin ardından gündemin onuncu ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümününden sonra sona erdi.